Krama.se Hemsidor > Hemsida Företag

Hemsida företag

Vi erbjuder klara affärslösningar för ditt företag med ett urval av professionella moduler. Som grund får ni en modern, skräddarsydd, välstrukturerad och grafikanpassad företagshemsida med ett obegränsat antal informationssidor och kvalificerad support med utbildning. Vi växer tillsammans med våra kunder och levererar alltid dem senaste utvecklingar och uppgraderingar.

Begär offert modulen

Du får en avancerad modul  där kunden väljer bland dina tjänster och lägger in sina kontaktuppgifter. Beställningen skickas direkt till e-post som kan vara kopplad till din mobiltelefon.

Prisuträknings modulen

Låt dina kunder få en prisuppgift utifrån deras önskemål och förutsättningar. Beräkningen sker automatiskt och kunden får informationen omedelbart.

Flerspråksanpassning

Skaffa internationella kunder och kommunicera på deras eget språk.