Logotyp

Vi hjälper ditt företag att skräddarsy en ny företagslogotyp eller förnya er befintliga logotypen baserad på företagets grafiska profilen.

Vi kan erbjuda dig ett storleksanpassad logotyp med fasta proportioner för ett visst ändamål till ex. en hemsida eller pappersutskrift. Alternativet är en vektorbaserad logotyp som är proportionslös och kan användas vid skapande av visitkort till stora husskyltar utan att tappa sin kvalitet.

Fastpris logotypen

Vi hjälper dig att ta fram fler förslag av logotyper som passar din verksamhet och önskemål.

Skräddarsydda grafiska logotyper

Vi skräddarsyr din logotyp utifrån en design brief som du får fylla i, där du tydligt beskriver din vision på hur logotypen skall vara utformad. Därefter kommer vår designer att skapa fler förslag av logotypen beroende på briefen som du har ifyllt.

3D logotyper

Logotyper skapas i 3D för att visa djupet i en bild eller text.